Skip to content

Tidskriften Subaltern

Längtan efter fred

Monthly Archives: mars 2012

Image
21 och 22 april
Malmö, Inkonst, Bergsgatan 29
Fritt inträde

Sedan den tunisiske gatuförsäljaren Mohammed Bouazizi tog sitt liv i protest mot att polisen konfiskerade hans varor, har upproriska rörelser och försök till revolutioner återigen blivit en del av det politiska landskapet. Till denna konferens har vi bjudit in aktivister från tre olika kontinenter – från USA, Egypten, Spanien, Portugal, Grekland och England – för att sätta fokus på den ekonomiska krisen och de motståndsrörelser som sprungit fram som ett resultat av den.
I januari 2011 ockuperades Tahrirtorget i Kairo och en rörelse som kom ur de vågor av kravaller, demonstrationer och militanta strejker som präglat landet de senaste åren tvingade diktatorn Mubarak på fall. Nu fortsätter kampen mot militärrådet. I Spanien ockuperade hundratusentals personer torgen i flera olika städer runtom i landet den 15 maj 2011, för att protestera mot ett politiskt system som enligt de upproriska förlorat all form av demokratisk förankring. Rörelsen har i dag vuxit till en enorm folkrörelse som kämpar för frihet och rättvisa i ett land med mer än 20 % arbetslöshet. I Grekland har protesterna pågått sedan 2008 då polisen sköt ihjäl femtonårige Alexandros Grigoropoulos och har vuxit i kraft sedan landet blivit alltmer utblottat av åtstramningspaket och krispolitik. I Portugal implementeras nu en liknande åtstramningspolitik och en utomparlamentarisk och utomfacklig opposition börjar växa på gatorna. I USA har en väldig rörelse under namnet Occupy vuxit fram, som organiserat strejker, blockader, ockupationer och demonstrationer. Storbritannien har skakats av de största kravallerna, universitetsockupationerna och strejkerna i modern tid. Och detta är bara ett axplock av de krafter som satts i rörelse, och som med all sannolikhet kommer att växa sig starkare i takt med att krisen fördjupas och politikens och ekonomins grundläggande motsättningar reproduceras.
Den ekonomiska krisen har med andra ord förvandlats till en kulturell, politisk och social kris som utsätts för praktisk och teoretisk kritik från en mängd olika håll. I denna konferens kommer vi att sätta ljus på sambandet mellan kris och kritik och leta efter vägar ut ur den ordning som tillsynes enbart kan återskapa sin egen oförmåga att erbjuda mänskligheten en framtid värd namnet.

Kom till Inkonst, Malmö (Bergsgatan 29) 21 och 22 april för föredrag, diskussioner och debatter på temat kris och kritik.

Konferensen arrangeras av tidskriften Subaltern med stöd av ABF och är en del i Subalterns, Fronesis och Ord & Bilds gemensamma föreläsningsserie 2012 under temat kris och kritik

MED RESERVATIONER FÖR ÄNDRINGAR I PROGRAMMET!

(DETALJERADE TIDER FÖR FÖREDRAGEN OCH DISKUSSIONERNA KOMMER)

LÖRDAG 21 APRIL 11.00 – 17.00

Revolutionen på Tahrirtorget

I januari 2011 ockuperades Tahrirtorget av tiotusentals personer som inspirerats av upproret i Tunisien. Rörelsen växte och fick genom ockupationer, kravaller, strejker och demonstrationer diktatorn Mubarak på fall. Nu fortsätter kampen för bröd och frihet. Aktivisten Tarek Shalaby, som var en av de första ute på Tahrirtorget, berättar om upprorets bakgrund, framtid och sammansättning.

Motsättningar i en postdemokratisk tidsålder – den spanska 15-maj rörelsen

Den spanska 15 maj-rörelsen inspirerades av den arabiska våren och växte till en social kraft som utmanat såväl den spanska socialdemokratin och fackföreningsrörelsen som de konservativa och liberala krafterna i landet. På 15-maj rörelsens torgockupationer har partisymboler, organisationsemblem och ideologiska floskler lyst med sin frånvaro. Alice Khatib A., aktiv i 15-maj-rörelsen, berättar om dess kamp för social och ekonomisk rättvisa och varför kritiken av parlamentarismen och det politiska systemet blivit så utmärkande för den spanska rörelsen.

Ockupera, blockera, demonstrera – klasskamp utan arbetarrörelse i ockupationernas Oakland

Den amerikanska Occupyrörelsen inspirerades lika mycket av de nordafrikanska som de spanska och grekiska rörelserna, men har utvecklats utifrån alldeles egna förutsättningar. I ett land med mycket låg anslutningsgrad till fackföreningarna och ett politiskt landskap som fullständigt domineras av två partikolosser, har Occupy visat hur en arbetarklass utan klassidentitet, ett proletariat utan fasta anställningar, kan organiseras. Jasper Bernes, poet och litteraturvetare samt aktiv i Occupy Oakland, talar i detta föredrag om Occupy som en ny form av social organisering som tar vid efter arbetarrörelsens implosion.

Paneldebatt: Strategier för förändring i en epok utan framtid

Alice, Jasper och Tarek diskuterar utifrån de egyptiska, nordamerikanska och sydeuropeiska rörelserna en möjlig strategi för praktisk kritik av ett krisande ekonomiskt och politiskt system.

SÖNDAG 22 APRIL 11.30-17.00

Det brittiska exemplet – upproriska studenter, arga fattiga och strejkande offentliganställda

I England har avgifterna för högskoleutbildningarna höjts dramatiskt, universitetsinstitutioner stängts ned och bidrag till universiteten drastiskt försämrats tros massiva protester från lärare och studenter. Samtidigt har det pågått strejker i offentlig sektor och andra branscher mot en extrem åtstramningspolitik. Utanför St. Paul’s cathedral har aktivister, veteraner och arbetslösa ockuperat och demonstrerat i månader och i augusti förra året skakades landet av de värsta kravallerna i modern tid. I detta föredrag får vi höra hur rörelserna är tätt sammanbundna. Vad säger de om den europeiska generation som tycks utan framtid?

Grekland & Portugal – politisk styrning med hjälp av åtstramningar?

Grekland och Portugal är två av länderna i Europa som ligger farligt nära bankruttens rand. I detta föredrag diskuterar aktivister från Grekland och Portugal hur åtstramningspaketen inte tycks rädda länderna utan snarare fördjupa krisen. Vad innebär den europeiska krispolitiken? Är privatiseringarna, de sänkta minimilönerna, de höjda pensionsåldrarna och de försämrade arbetslöshetsersättningarna inte så mycket vägar för Grekland och Portugal ut ur krisen, som en ny form av politisk styrning i Europa som domineras av låga löner, hög arbetslöshet och icke-demokratiskt tillsatta regeringar?

Öppet möte om kris och kritik

Konferensen avslutas med ett öppet möte med alla föredragshållare. Kom undrande, nyfiken eller välförberedd och diskutera med föredragshållarna om den ekonomiska krisen och motståndet mot dess efterverkningar. Vad kan vi lära oss av rörelserna? Vilken potential för förändring lovar de? Vad säger de om vår samtid och om åren som ska komma?

Annons