Skip to content

Tidskriften Subaltern

Längtan efter fred

Monthly Archives: oktober 2012

I april arrangerade vi en konferens om de internationella rörelser som uppstått sedan krisen slog till 2008. Vi spelade in alla föreläsningar och har nu äntligen lagt ut dem på nätet. Lyssna, inspireras och sprid vidare!

Sedan den tunisiske gatuförsäljaren Mohammed Bouazizi tog sitt liv i protest mot att polisen konfiskerade hans varor, har upproriska rörelser och försök till revolutioner återigen blivit en del av det politiska landskapet. Till denna konferens har vi bjudit in aktivister från tre olika kontinenter – från USA, Egypten, Spanien, Portugal, Grekland och England – för att sätta fokus på den ekonomiska krisen och de motståndsrörelser som sprungit fram som ett resultat av den. 

I januari 2011 ockuperades Tahirtorget i Kairo och en rörelse som kom ur de vågor av kravaller, demonstrationer och militanta strejker som präglat landet de senaste åren tvingade diktatorn Mubarak på fall. Nu fortsätter kampen mot militärrådet. I Spanien ockuperade hundratusentals personer torgen i flera olika städer runtom i landet den 15 maj 2011, för att protestera mot ett politiskt system som enligt de upproriska förlorat all form av demokratisk förankring. Rörelsen har i dag vuxit till en enorm folkrörelse som kämpar för frihet och rättvisa i ett land med mer än 20 % arbetslöshet. I Grekland har protesterna pågått sedan 2008 då polisen sköt ihjäl femtonårige Alexandros Grigoropoulos och har vuxit i kraft sedan landet blivit alltmer utblottat av åtstramningspaket och krispolitik. I Portugal implementeras nu en liknande åtstramningspolitik och en utomparlamentarisk och utomfacklig opposition börjar växa på gatorna. I USA har en väldig rörelse under namnet Occupy vuxit fram, som organiserat strejker, blockader, ockupationer och demonstrationer. Storbritannien har skakats av de största kravallerna, universitetsockupationerna och strejkerna i modern tid. Och detta är bara ett axplock av de krafter som satts i rörelse, och som med all sannolikhet kommer att växa sig starkare i takt med att krisen fördjupas och politikens och ekonomins grundläggande motsättningar reproduceras. 

Den ekonomiska krisen har med andra ord förvandlats till en kulturell, politisk och social kris som utsätts för praktisk och teoretisk kritik från en mängd olika håll. I denna konferens kommer vi att sätta ljus på sambandet mellan kris och kritik och leta efter vägar ut ur den ordning som tillsynes enbart kan återskapa sin egen oförmåga att erbjuda mänskligheten en framtid värd namnet.

 

Föreläsning 1, Tarek Shalaby om upproret i Egypten:

 

Föreläsning 2, Alice Khatib A om 15-maj rörelsen i Spanien:

 

Föreläsning 3, Jasper Bernes om Occupy Oakland:

 

Föreläsning 4, Roxanne och Bertil från Uk Uncut:

 

Föreläsning 5, Dimitris och Nuno om krisen i Grekland och Portugal:

Annons