Skip to content

Tidskriften Subaltern

Allt som människan hittills har företagit sig och gjort var inget annat än ett NEDERLAG!!!! En ny civilisation! Omedelbart!

Monthly Archives: januari 2015

omslag_subaltern_2014_2-3_www

”NÄSSLANS FRÖN” – NYTT DUBBELNUMMER UTE NU!

Sent ska syndarna vakna – nu finns vårt försenade dubbelnummer #2-3:2014 äntligen att avnjuta.

Frågan om det goda livet, nära förbunden med den om friheten, ser olika ut från tid till annan men förblir lika trängande, lika central. Kring den välvs inte bara enskilda öden utan också ideologier, levnadsmönster och statsbildningar.

Vid föreställningarna om det goda livet drabbar hedonismen samman med avhållsamheten, det offentliga med det privata, kulturen med naturen.

Lyckan och friheten är allmänt åtrådda men är samtidigt ofta omgärdade av förgivettaganden och en avsaknad av kritisk reflektion. Hur ser dessa storheter ut, och vad vill vi egentligen med dem? 

I texter som bland annat försöker utröna sinnesfridens grunder, vad som gör livet värt att leva och som redogör för den existentiella liberalismen, ges ett bidrag till förståelsen av detta på samma gång personliga och djupt gemensamma fält.

”Vad levde han då av härute där mänskan icke fanns? Kanske nässlans frön?” – ”Solrök”, August Strindberg

Med bidrag av:

Volker Gerhardt, Gunnar Holmbäck, Panagiotis Ioannidis, Rolf Jonsson, Elisabeth Mansén, Daidō Moriyama, Renzo Novatore, Adam Persson, Plutarchos, Franz Rosenzweig, Cecilia Sjöholm, Jan Henrik Swahn, Sven-Tage Teodorsson.

 BESTÄLL NUMRET HÄR

omslag_subaltern_1_2014_web

Vad innebär det att drömma något? Vilken relation finns det mellan kapitalism, arbete och drömmens bedrägliga illusoriskhet? Nytt nummer ute nu med fokus på antik drömteori, avförtrollning, natten, kapitalism och sanndrömmar. Numret rymmer också en rad nyöversatta litterära pärlor från drömmens domäner.

Medverkande: Joseph Addison, Martin Andersson, Hans Blumenberg, Fredrika Bremer, Artemidoros Daldianus, Lord Dunsany, Lafcadio Hearn, Susanne Johansson, Georg Christoph Lichtenberg, Rob Lucas, Anders Piltz, Guy G. Stroumsa, Quintus Septimius Florens Tertullianus.

Beställ numret här