Skip to content

Tidskriften Subaltern

Allt som människan hittills har företagit sig och gjort var inget annat än ett NEDERLAG!!!! En ny civilisation! Omedelbart!

Monthly Archives: juni 2015

omslag_subaltern_2015_web

Sorgen utgör ett grundläggande livsvillkor, och vi betraktar den gärna som oproblematisk, naturlig och med självklarhet given oss. Detta är emellertid en föreställning som man på flera håll har velat komplicera – inte minst i förlängningen av den psykoanalytiska teoribildningen.

I en bred introduktion till denna kritiska strömning presenteras ett antal tänkare som på olika sätt har tagit frågan om sorg som utgångspunkt för en kritisk analys av vår tillvaro. Vid sidan av de filosofiska texterna finner vi också en rad historiska och skönlitterära punktnedslag i vilka dagboken, poetiken och medicinalhandboken erbjuder ytterligare perspektiv på sorgens natur.

Sörjandet är ingen oskyldig företeelse, men just därför är den också avgörande för sättet som vi väljer att leva våra liv.

Medverkande:

Georges Didi-Huberman, Sara Edenheim, Rebecka Eriksson, Erik Erlanson, Peter Henning, Jens Karlsson, Jean-François Lyotard, Nicole Loraux, Novalis, Catherine Malabou, Abu Al-Hasan Ahmad Ibn Muhammad At-Tabari, Cesare Pavese, Laurence A. Rickels, Liu Xie, Ludwig Schmitz

Numret kan beställas här: Subaltern #1:2015