Skip to content

Tidskriften Subaltern

Längtan efter fred

Category Archives: Filosofi

 

overs

 

Översättning tycks fordra en dubbel trohet: mot bokstaven och mot anden, mot avsändaren och mottagaren, mot originalspråket och det mottagande språket. En kluvenhet som antyder något om gränslandets allvar och åtminstone synbara hopplöshet.

Det finns något försåtligt självklart i denna uppfattning, där läsaren också tvingas välja sida. Verkets principiella oöversättbarhet ställs mot en översättning som inte visar några spår av att vara översatt. Finns det något sätt att ta sig ur detta dödläge?

I slutändan handlar det om att ställa översättningens fråga. Oavsett om den bärande tanken är översättningens principiella omöjlighet eller den ideala översättningens osynlighet kan det inte råda något tvivel om att det finns gott om översättningar. Texternas och verkens sätt att leva låter dem nämligen ”trakta efter översättning”, för att låna ett uttryck från Hans-Georg Gadamer.

I detta nummer har vi samlat ett antal texter som sätter segel mot en annan strand. Som på olika sätt för­söker tänka över och genom översättningens dubbelhet, bortom den fullständiga anpassningens ideal. Som på olika sätt försöker tänka över och genom oöversättbarhetens i sista hand mätande och räknande perspektiv, utan att för den skull prisge ursprungsverkets egenart.

Översättning som en väg till att öppna sig för och möta det främmande. Det är vad som står på spel.

*

Innehåll:

Inledning – Henrik Sundberg

Att läsa är som att översätta – Hans-Georg Gadamer

Ur Skriften och Luther – Franz Rosenzweig

La vie de difference. Å lese forskjeller – Anders Kristian Strand

Etnocentrisk översättning och hypertextuell översättning – Antoine Berman

Språketik, översättningsetik, omgående – Henri Meschonnic

Till översättningens lov – Birgitta Trotzig

Heidegger, Hölderlin och excentrisk översättning – Julia A. Ireland

Breven till Böhlendorff – Friedrich Hölderlin

Teknik, språk, språkteknologi. Om språkmaskiner och översättning – Henrik Sundberg

I begynnelsen var översättning – Anna Sjöberg

Mellan Babel och pingst. A partir des tours de Babel de Jacques Derrida – Camilla Miglio

 

Beställ numret.

 

Annons