Skip to content

Tidskriften Subaltern

Längtan efter fred

Category Archives: Friedrich Nietzsche

Änglar framträder i mellanrummen. Mellan människovärld och transcendens, mellan tider, makter och viljor. Ena s­tunden vakande över den fattige som tigger på gatan, andra stunden indragna i våldsamma himmelska uppgörelser.

De filosofiska och religiösa traditionerna tilldelar dem en mängd arbetsuppgifter: de närvarar vid försvinnanden, materialiseras i stunder av befruktelse och födelse, härskar över f­olken, tilldelar människan ett förnuft. De viskar till och med hotet om fördömelse i hennes öra.

John Donn­e kallade dem Guds äldsta söner, ”himlens gåtor och tankens bryderier”, medan Friedrich Schleiermacher ville avföra änglarna från dagordningen och menade att deras m­anifestationer inte mer var att vänta, en hållning som ofta också format modernitetens syn på änglarna.

Men bortom bokmärkesängeln, den knubbige keruben och den sentimentaliserade ikonen kan det finnas skäl även i dag att dröja vid änglaexistensen. Änglar, de kan vara profana elle­r religiösa, visar på dunkla djup i oss själva, utgör bild och symbol, ger namn åt trakter som är bortom ord.

Mellanvarelser som de är speglar de också det förträngda – demonerna, djävulen och synden.

Änglastämmor – fria andar – kärlekens demoni – Jungfru Marias vrede – änglars mjukhet och hårdhet – djävulens m­oderna förklädnader – Antikrist – Albrecht Dürer-variationer – jordiska och himmelska städer – skapelsens slut –

Medverkande

Benkt-Erik Benktson, Norbert Bolz, Luis Buñuel, Annika Carlsson, Linnéa Carlsson, Emanuele Coccia, Eric Cullhed, Rikard Daun, John Donne, Ulf I. Eriksson, Timja Femling, Hertha Hanson, Peter Henning, Susanne Johansson, Helena Jureén, Negar Naseh, Friedrich Nietzsche, Erik Peterson, Andrei Pleşu, Pseudo-Psellos, Michel Serres, Danilo Stankovi­c, Wallace Stevens, Liv Strand, Per Svensson, Carl Henrik Svenstedt, Thale Vangen.

Beställ numret eller prenumeration här.

Annons